0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Triển lãm

Tiển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt & May Thiết Bị & Nguyên Phụ Liệu

12:02 | 08/10/2022

Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt & May Thiết Bị & Nguyên Phụ Liệu

HanoiTex / HanoiF Fabric 2022

Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt & May, Thiết Bị & Nguyên Phụ Liệu

Mời các quý khách hàng tham gia triển lãm được tổ chức tại Việt Nam

Ngày: 23 - 25 tháng 11 năm 2022, Hà Nội, Việt Nam

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội – Cung Văn Hóa.

91 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội – Việt Nam


Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến