0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Triển lãm

SAIGONTEX 2024

23:23 | 24/03/2024

SAIGONTEX 2024 – VIETNAM SAIGON TEXTILE & GARMENT INDUSTRY EXPO
Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt & May
Date/Thời gian: 10 – 13/04/2024
Location/Địa điểm: SECC – 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, Dist. 7, Hochiminh City, Vietnam
Sprayway-TPR Booth No.: 1D - 06 


Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến