0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Sự kiện

TexProcess 21-24/06/2022

16:00 | 12/06/2022

Triễn lãm TexProcess 21-24/06/2022

Texprocess 21-24 June 2022 Exhibition
2022 年德国法兰克福国际纺织品
及柔性材料缝制加工展览会

Triễn lãm TexProcess 21-24/06/2022

Texprocess 21-24 June 2022 Exhibition

2022 年德国法兰克福国际纺织品
及柔性材料缝制加工展览会
 
Ngày/Date: 21.06.2022 - 24.06.2022
 
Địa điểm/Location: Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-
Anlage 1, 60327 Frankfurt, Hesse, Germany
Liên hệ /Contact us:Mr. Ivan: (65)94560008
Email: ivan@spraywaysingapore.com
Web: www.sprayway-tpr.com

TexProcess 21-24/06/2022
Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến