0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Sự kiện

SAIGONTEX 2022 – VIETNAM SAIGON TEXTILE & GARMENT INDUSTRY EXPO

15:13 | 12/06/2022

SAIGONTEX 2022 – VIETNAM SAIGON TEXTILE & GARMENT INDUSTRY EXPO

Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt & May

Date/Thời gian: 27 – 30/07/2022

Location/Địa điểm: SECC – Quận 7, Tp. HCM

Sprayway-TPR Booth No.: 1D-25 – Hall A1

Đây là phần nội dung chi tiết


Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến