0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Tin Tức

MTG 2017 - Myanmar Int'l Textile & Garment Industry Exhibition Date: 08 - 11 December, 2017

11:53 | 15/07/2017

Date: 08 - 11 December, 2017
Venue: Myanmar Event Park-- Mindama Road, Yangon
Sprayway-TPR Booth no.: 922


Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến