0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Sản phẩm TPR

Phóng to hình

894-CHẤT TẨY CÁC LOẠI KEO DÁN

Mã số : 821
Xuất xứ : Trung Quốc
Lượt xem : 4909
Danh mục :
 
  • Giúp tách bỏ một số lọai keo & đề-cal dán trên thủy tinh, thủy tinh hữu cơ, da vinyl, bề mặt có sơn phủ, bề mặt kim lọai, vải, nhựa, ... .
  • Rất thích hợp trong quá trình lắp các cửa sổ, cửa kính có dùng chất trám
  • Lọai chất này có tính tan trong nước, không cháy được.
  • Chỉ được dùng trên các bề mặt có lớp sơn đã đông tụ hoàn toàn.
  • Không dùng được trên sơn gốc latex ( sơn nước quét tường nhà ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm TPR